Inspiration

Här samlar vi på Make Equal Music organisationer och projekt som vi gillar lite extra mycket. Håll tillgodo!

Grrrl Collection

På grrrlcollection.com kan alla hitta inspiration till att uttrycka sig kreativt och känna sig som en del av den grymma riot grrrls-rörelsen

Malin Ringsby och Emilia Henrikssons hemsida grrrlcollection skapades som en reaktion mot en bristfällig musikhistorieskrivning. Uppvuxna som en del av riot grrrls-rörelsen, en feministisk rörelse som samlar och stärker kvinnliga kulturutövare, insåg de för några år sedan att deras subkultur började försvinna. Ursprungsrörelsen nämndes knappt längre och den musik som skapats inom rörelsen kunde inte längre köpas i skivaffärer. I klassisk DIY*-anda startade Malin och Emilia 2013 sidan grrrcollection som idag rymmer blogg, fanzines-arkiv, podcast och snart även en egenproducerad TV-serie om riot grrrls i New York.  Sidan är en plats för riot grrrls att ta del av och låta sig inspireras av varandras verk, och för Malin och Emilia att dela med sig av den rörelse som de själva har tillhört sedan tonåren.  

Vad är då riot grrrls?

Riot grrrls-rörelsen växte fram i början av 1990-talet som en reaktion mot den mansdominans som rådde inom punkscenen. Malin Ringsby och Emilia Henriksson ser riot grrrls främst som en mentalitet, en feministisk handling för att belysa strukturer och göra grymma grejer, utan någon annans kritiska blick och omdöme. Kanske är det framförallt det sistnämnda som präglar rörelsen – lite utav en respektlöshet inför gängse definition av vad som är bra: det är upp till dig själv som skapare att avgöra att det du gör är grymt.

Gå in på www.grrrlcollection.com och läs mer! Där finns även rörelsens manifest att läsa

*DIY står för Do It Yourself (gör det själv) och har kommit att förknippas med underground-kultur, där en själv ger ut sin musik, bok, tidning etc – oberoende av storbolagen.

Interfems kompetensbaserade rekrytering

Tankesmedjan Interfem erbjuder metoder och utbildning i kompetensbaserad rekrytering. Det handlar om en rekrytering som baseras på kompetens, och som är varken diskriminerande eller kontaktnätsberoende

Vi på Make Equal Music tror starkt på kompetensbaserad rekrytering för att skapa mer jämlika organisationer och arbetsplatser. Både Make Equal och Popkollo använder sig av den feministiska och anti-rasistiska tankesmedjan Interfems metoder för icke-diskriminerande rekrytering. Forskning har visat på hur ofta som vi i rekryteringsprocesser begränsas av våra fördomar och normer. Vi på Make Equal Music vill slå ett slag för att tillämpa metoder som gör att en kan rekrytera utan att veta vem det är som söker, och som presenterar varje arbetssökandes kvaliteter och kompetens utan att påverkas av fördomar. Vi menar att alla organisationer kan behöva öka sin medvetenhet kring dessa frågor när de rekryterar.

Make Equal Music vill också tipsa om Interfems grymma bok på samma tema – ”Rekrytera rätt! för en rekrytering fri från diskriminering i ideella organisationer”. Boken är en slags metodbok, och väcker frågor om vad kompetens egentligen är, och hur den är kopplad till föreställningar om kön, hudfärg, etnicitet, funktionsvariationer, ålder, kropp och namn. I slutet av 2016 släpper Interfem även en ny handbok med konkreta råd om hur en gör en icke-diskriminerande rekrytering, steg för steg.  

Interfem är en feministisk antirasistisk tankesmedja och resurscenter, för kvinnor och transpersoner som utsätts för rasism. Interfem definierar rasism som ”att bli negativt särbehandlad på grund av hudfärg, etnicitet, religion, språk eller nationalitet”

KVAST:s RepertoarRycket

KVAST:s repertoarbank består idag av nästan 1,670 musikverk komponerade av kvinnliga tonsättare. Trots aktivt ideellt arbete från föreningens sida utgörs 92 procent av repertoaren på Sveriges största orkestrar fortfarande av verk skrivna av manliga tonsättare

Identifikation och förebilder kan vara avgörande för att börja, och för att fortsätta, spela musik. Det gäller alltifrån vilka låtar som spelas till vilka musiker som sitter på väggarna på studion. KVAST, som står för Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättarekvinnlig, driver sedan några år tillbaka projektet RepertoarRycket. Det är ett initiativ för att tillsammans med Sveriges orkestrar synliggöra och lyfta kvinnliga tonsättare.

Liksom Make Equal Music menar KVAST att jämställdhet måste drivas på flera håll i samhället. En jämställd orkester och orkesterrepertoar måste också vara en strävan hos de som har makt att påverka vilka verk som spelas hos landets orkestrar. Genom den repertoarbank av kvinnliga kompositörer som KVAST har skapat, får orkestrarna inspiration och verktyg som kan användas för att skapa en jämställd repertoar. Repertoaren innebär också att det blir svårt för orkestrar att hänvisa till att en bara spelar manliga tonsättare på grund av bristen på kvinnliga tonsättare, med trovärdigheten i behåll.

Repertoarbanken uppdateras och växer hela tiden. Make Equal Music vill uppmuntra både privatpersoner, skolor och orkestrar att använda sig av den bank av kvinnliga tonsättare som finns på www.kvast.org

Raderade kvinnor

I föreställningen Raderade kvinnor lyfter Tina Wilhelmsson fram kvinnor som historieskrivningen placerat i skuggan av en man

Sedan 2014 turnerar visartisten och feministen Tina Wilhelmsson med föreställningen Raderade kvinnor, en interaktiv historielektion och konsert i ett. Under en timme får vi ta del av kvinnoöden som hamnat i skuggan av stora, manliga namn. Vi möter bland andra Violeta Parra, Émilie du Châtelet och Mileva Marić Einstein. Känner du inte till dem? Det finns en förklaring – historieböckerna har länge skildrat mannens historia. Gemensamt för dessa kvinnor är att de uträttade storartade saker under sin livstid, men också att de stod bredvid en man som i efterhand har tillskrivits hela äran för verket.

I Raderade kvinnor synliggörs hur historieskrivningen är en konstruktion, hur den framhäver och döljer. Den är därmed också möjlig att skriva om, och skriva rätt. Ur den insikten väcks även andra frågor: vilka namn får ta plats och vilka suddas ut när vi skriver samtidshistoria?

Lär mer om Raderade kvinnor på Tina Wilhelmssons hemsida: www.tinawilhelmsson.se

Rättviseförmedlingen

Genom 800 efterlysningar har Rättviseförmedligen de senaste sex åren samlat ihop över 30 000 tips på kompetens till organisationer som vill spegla samhället mer rättvist

Vi på Make Equal Music tycker att Rättviseförmedlingen är en förebild när det gäller jämlikhetsarbete. Sedan starten 2010 har de jobbat hårt för att skapa en mer rättvis spegling av samhället genom att få många organisationer att lyfta blicken och tänka nytt när de söker kompetens. Oavsett om det gäller rekrytering till en viss tjänst eller vem som får uttala sig i media, kan en bred kompetens spegla samhällets röst, och väcka frågor och perspektiv som annars riskerar att falla mellan stolarna. På så sätt bidrar Rättviseförmedlingen till att inte låta stereotypa föreställningar om kön, ursprung och fysiska förutsättningar hindra människor från att göra vad de vill och kan.

Söker du en mikro-ölbryggare utan skepparkrans eller är i behov av en normbrytande actionhjälte? På Rättviseförmedlingens hemsida finns idag 34 000 tips på människor i alla åldrar, med alla ursprung, med olika fysiska förutsättningar och ifrån olika delar av Sverige, som passar i olika sammanhang. Kolla in dem nästa gång du söker ny kompetens och nya perspektiv!

Du hittar listorna på www.rattviseformedlingen.se

SKAPELSEN

På skapelsen.com skapar SKAP och privatpersoner en ny musikhistoria, som lyfter och speglar även de som inte passat in i musikbranschens manliga norm

Vi på Make Equal Music vet att inspiration och identifikation gör avtryck, och påverkar vilka musiker som finns med i framtidens historieskrivning. SKAP är en ideell förening som företräder kompositörer, textförfattare och bearbetare, och har funnits sedan 1926. 2013 satt styrelsen för SKAP, liksom tidigare år, med uppgiften att bestämma en inriktning inför det kommande årets verksamhet. Frågan “vad vill vi uppnå nästa år?” fick det naturliga svaret: vi måste ännu en gång lyfta (o)jämställdheten i branschen, det jobb som har gjorts är inte tillräckligt.

Så hur når en ut med en fråga som lyfts gång på gång, men varje gång möts av tröga strukturer? SKAP valde att ta hjälp av andra som jobbar med samma frågor. Tillsammans med bland annat Lina Thomsgård från Rättviseförmedlingen startades projektet Skapelsen, en hemsida och plats där människor tillsammans skriver om musikhistorien. Alla som ville fick möjlighet att skicka in namn på kvinnliga kompositörer som de själv tagit intryck av, och som de ville skulle finnas med i den nya historieskrivningen Skapelsen. Redan första veckorna fick SKAP in över 700 namn. Den som blir omnämnd får känna sig sedd och hörd, något som är viktigt för att orka och våga fortsätta skapa. Kanske framförallt i en bransch som länge varit präglad av en manlig norm.

Skapelsen vänder sig till alla – såväl den enskilde utövaren, som föreningar och institutioner. Läs mer om Skapelsen här: www.skapelsen.com