Rapport om vikten av bra musiklärare

50 procent av männen uppger att de känner sig trygga och bekväma i sammanhang där de förväntas spela musik. Bara 30 procent av kvinnorna uppger detsamma. En majoritet av de som idag spelar i band uppger att de har gott om förebilder i sin närhet. Detta är några av slutsatserna i en rapport som släpps utifrån en enkätundersökning.

Närmare 800 personer har svarat på frågor om vad som gjort att de utvecklat eller inte utvecklat ett musikintresse. Av de tillfrågade personerna spelar 39 procent av männen och endast 20 procent av kvinnorna i band idag.

Vi ville med undersökningen ta reda på mer om varför tjejer inte haft samma möjlighet att börja spela i band som killar, och förstås vad som behövs för att kunna utveckla ett musikintresse. Undersökningen visar att 60 procent av de som spelar i band, haft förebilder i sin närhet som spelar i band. Endast 26 procent av de som inte spelar i band, har haft detsamma. Många av kvinnorna som deltagit i undersökningen lyfter prestationskrav som en av förklaringarna till att de inte spelar i band.

”Som tjej vill man bevisa att man kan så att man får vara med, detta leder till prestations- ångest. Att man känner att här måste jag prestera för annars kommer de tycka jag är för dåliga för att vara med på andra grejer.”
– Citat från anonym kvinna

Läs hela rapporten här: http://music.makeequal.se/wp-content/uploads/2017/10/MusicRapport2017.pdf