Inlägg

Ny undersökning: förebilder och trygghet viktiga faktorer för att börja spela i band

50 procent av männen uppger att de känner sig trygga och bekväma i sammanhang där de förväntas spela musik. Bara 30 procent av kvinnorna uppger detsamma. En majoritet av de som idag spelar i band uppger att de har gott om förebilder i sin närhet. Detta är några av slutsatserna i den undersökning som Jämlikhetsstiftelsen Make Equal och föreningen Popkollo släpper idag.

Närmare 800 personer har svarat på frågor om vad som gjort att de utvecklat eller inte utvecklat ett musikintresse. Av de tillfrågade personerna spelar 39 procent av männen och endast 20 procent av kvinnorna i band idag.

Bakgrunden till undersökningen är ett projekt som de två organisationerna drivit tillsammans de senaste tre åren. I projektet, som går under namnet Make Equal Music, har de tagit fram metoder för att skapa jämställda och inkluderande musikverksamheter för barn och unga. Syftet med projektet är att utjämna den ojämställdhet som råder i musikbranschen idag – där framförallt bandverksamheter till stor del domineras av män.

”Vi ville med undersökningen ta reda på mer om varför tjejer inte haft samma möjlighet att börja spela i band som killar, och förstås vad som behövs för att kunna utveckla ett musikintresse!”
– Kristina Wicksell, projektledare Make Equal Music

Undersökningen visar att 60 procent av de som spelar i band, haft förebilder i sin närhet som spelar i band. Endast 26 procent av de som inte spelar i band, har haft detsamma. Många av kvinnorna som deltagit i undersökningen lyfter prestationskrav som en av förklaringarna till att de inte spelar i band.

”Som tjej vill man bevisa att man kan så att man får vara med, detta leder till prestations- ångest. Att man känner att här måste jag prestera för annars kommer de tycka jag är för dåliga för att vara med på andra grejer.”
– Citat från anonym kvinna

Make Equal och Popkollo kommer att fortsätta sprida sina metoder genom att utbilda verksamheter som arbetar med musik och unga även efter att projektet är slut.

Undersökningen finns att läsa i sin helhet på: http://music.makeequal.se/wp-content/uploads/2017/10/MusicRapport2017.pdf

Kontakt:

Kristina Wicksell, kristina@makeequal.se, 070 644 08 62

Enkät om musikintresse

Enkäten är avslutad.

Make Equal Music handlar om att skapa en jämställd och inkluderande musikscen genom nya samarbeten och gemensamma utbildningsinsatser främst till aktörer som arbetar med musik och unga. Just nu genomför vi en undersökning för att samla in olika upplevelser i musiksammanhang. Vi behöver så många svar som möjligt och vill därför uppmana er att tipsa alla ni känner att fylla i enkäten! De som fyller i behöver inte vara intresserade av musik, och alla (oavsett kön och ålder) kan svara. Enkäten tar ca 2 minuter att fylla i.

Pressmeddelande: Gemensam satsning för en jämställd musikscen i Eskilstuna

Sveriges musikscen är långt ifrån jämställd. Endast 16 % av de som repar i Studieförbundens musikverksamheter är tjejer. På de största festivalscenerna är endast 26 % av akterna är kvinnodominerade. Den 9-10 november samlas Eskilstunas musikverksamheter därför för att ta gemensamma krafttag för jämställdhet. Träffen utgör starten för den unika utbildningssatsningen Make Equal Music som ska leda till en mer jämställd musikscen i Eskilstuna kommun.

Satsningen drivs av föreningen Popkollo och jämlikhetsstiftelsen Make Equal och är en del av ett treårigt projekt med finansiering från Arvsfonden. Genom gemensamma utbildningsinsatser för aktörer som arbetar med musik och unga, har Make Equal Music de senaste två åren jobbat mot visionen av en jämställd musikscen. Något som kommer att komma till stor användning för Eskilstuna, menar eskilstunamusikern Frida Herchenröther som drivit på för att kommunen ska få ta del av satsningen.

“Det lokala musiklivet har stor utvecklingspotential, dels genom kommunens jämställdhetsambitioner, dels att det finns bra resurser genom bland annat musikskola, studieförbund och olika scener. Det råder dock ännu en stor obalans i vilka som får och tar plats inom musiklivet”, säger Frida Herchenröther.

Och här kommer alltså Make Equal Music in i bilden. Det senaste året har man arbetat med ett flertal verksamheter i Botkyrka kommun och gett dem verktyg för ett fortsatt framgångsrikt jämställdhetsarbete.

“Någonting jag tyckte om med Make Equal Music-kursen var att den var så praktiskt lagd, och inte bara en massa information. Alla på kursen fick planera ett projekt och mitt projekt blev verklighet, vilket känns jättekul. Väldigt professionellt, rakt igenom”, säger Sebastian Larsson som är gitarrlärare på Kulturskolan och som deltagit i utbildningen i Botkyrka.

Långsiktigt är målet att nå ut till fler kommuner i Sverige, och öka jämställdheten inom musiksverige i stort. För Make Equal Music känns det spännande att få jobba med jämställdhetsfrågan i Eskilstuna.

“Vi valde Eskilstuna på grund av deras medvetenhet och vilja att bli mer jämställda. Det finns många exempel på hur kommunen går åt rätt håll, vi vill gärna vara med och bidra till den utvecklingen”, säger Malin Heldorff, en av projektledarna för Make Equal Music.

Malin, som själv är uppvuxen i Eskilstuna, fortsätter:

“Vi har redan många anmälda till utbildningen men eftersom ett av huvudsyftena till hela projektet är att skapa samarbeten och en gemensam kunskapsgrund hoppas vi förstås på att fler vågar anta utmaningen.”

Under det kommande året kommer Make Equal Music att anordna utbildningar, samverkansträffar och handleda deltagarna i deras arbete. Frida Herchenröther ser fram emot projektet:

Eskilstuna har som mål att vara en av de mest jämställda kommunerna i Sverige. Därför är jag så enormt glad över att Eskilstuna fått möjligheten att ta del av projektet Make Equal Music, som stöttar och utbildar i just de insatser jag efterfrågar.”

För mer info: Malin Helldorff, malin.helldorff@popkollo.se, 0709-90 64 61