Ny undersökning: förebilder och trygghet viktiga faktorer för att börja spela i band

50 procent av männen uppger att de känner sig trygga och bekväma i sammanhang där de förväntas spela musik. Bara 30 procent av kvinnorna uppger detsamma. En majoritet av de som idag spelar i band uppger att de har gott om förebilder i sin närhet. Detta är några av slutsatserna i den undersökning som Jämlikhetsstiftelsen Make Equal och föreningen Popkollo släpper idag.

Närmare 800 personer har svarat på frågor om vad som gjort att de utvecklat eller inte utvecklat ett musikintresse. Av de tillfrågade personerna spelar 39 procent av männen och endast 20 procent av kvinnorna i band idag.

Bakgrunden till undersökningen är ett projekt som de två organisationerna drivit tillsammans de senaste tre åren. I projektet, som går under namnet Make Equal Music, har de tagit fram metoder för att skapa jämställda och inkluderande musikverksamheter för barn och unga. Syftet med projektet är att utjämna den ojämställdhet som råder i musikbranschen idag – där framförallt bandverksamheter till stor del domineras av män.

”Vi ville med undersökningen ta reda på mer om varför tjejer inte haft samma möjlighet att börja spela i band som killar, och förstås vad som behövs för att kunna utveckla ett musikintresse!”
– Kristina Wicksell, projektledare Make Equal Music

Undersökningen visar att 60 procent av de som spelar i band, haft förebilder i sin närhet som spelar i band. Endast 26 procent av de som inte spelar i band, har haft detsamma. Många av kvinnorna som deltagit i undersökningen lyfter prestationskrav som en av förklaringarna till att de inte spelar i band.

”Som tjej vill man bevisa att man kan så att man får vara med, detta leder till prestations- ångest. Att man känner att här måste jag prestera för annars kommer de tycka jag är för dåliga för att vara med på andra grejer.”
– Citat från anonym kvinna

Make Equal och Popkollo kommer att fortsätta sprida sina metoder genom att utbilda verksamheter som arbetar med musik och unga även efter att projektet är slut.

Undersökningen finns att läsa i sin helhet på: http://music.makeequal.se/wp-content/uploads/2017/10/MusicRapport2017.pdf

Kontakt:

Kristina Wicksell, kristina@makeequal.se, 070 644 08 62