Enkät om musikintresse

Enkäten är avslutad.

Make Equal Music handlar om att skapa en jämställd och inkluderande musikscen genom nya samarbeten och gemensamma utbildningsinsatser främst till aktörer som arbetar med musik och unga. Just nu genomför vi en undersökning för att samla in olika upplevelser i musiksammanhang. Vi behöver så många svar som möjligt och vill därför uppmana er att tipsa alla ni känner att fylla i enkäten! De som fyller i behöver inte vara intresserade av musik, och alla (oavsett kön och ålder) kan svara. Enkäten tar ca 2 minuter att fylla i.