Pressmeddelande: Gemensam satsning för en jämställd musikscen i Eskilstuna

Sveriges musikscen är långt ifrån jämställd. Endast 16 % av de som repar i Studieförbundens musikverksamheter är tjejer. På de största festivalscenerna är endast 26 % av akterna är kvinnodominerade. Den 9-10 november samlas Eskilstunas musikverksamheter därför för att ta gemensamma krafttag för jämställdhet. Träffen utgör starten för den unika utbildningssatsningen Make Equal Music som ska leda till en mer jämställd musikscen i Eskilstuna kommun.

Satsningen drivs av föreningen Popkollo och jämlikhetsstiftelsen Make Equal och är en del av ett treårigt projekt med finansiering från Arvsfonden. Genom gemensamma utbildningsinsatser för aktörer som arbetar med musik och unga, har Make Equal Music de senaste två åren jobbat mot visionen av en jämställd musikscen. Något som kommer att komma till stor användning för Eskilstuna, menar eskilstunamusikern Frida Herchenröther som drivit på för att kommunen ska få ta del av satsningen.

“Det lokala musiklivet har stor utvecklingspotential, dels genom kommunens jämställdhetsambitioner, dels att det finns bra resurser genom bland annat musikskola, studieförbund och olika scener. Det råder dock ännu en stor obalans i vilka som får och tar plats inom musiklivet”, säger Frida Herchenröther.

Och här kommer alltså Make Equal Music in i bilden. Det senaste året har man arbetat med ett flertal verksamheter i Botkyrka kommun och gett dem verktyg för ett fortsatt framgångsrikt jämställdhetsarbete.

“Någonting jag tyckte om med Make Equal Music-kursen var att den var så praktiskt lagd, och inte bara en massa information. Alla på kursen fick planera ett projekt och mitt projekt blev verklighet, vilket känns jättekul. Väldigt professionellt, rakt igenom”, säger Sebastian Larsson som är gitarrlärare på Kulturskolan och som deltagit i utbildningen i Botkyrka.

Långsiktigt är målet att nå ut till fler kommuner i Sverige, och öka jämställdheten inom musiksverige i stort. För Make Equal Music känns det spännande att få jobba med jämställdhetsfrågan i Eskilstuna.

“Vi valde Eskilstuna på grund av deras medvetenhet och vilja att bli mer jämställda. Det finns många exempel på hur kommunen går åt rätt håll, vi vill gärna vara med och bidra till den utvecklingen”, säger Malin Heldorff, en av projektledarna för Make Equal Music.

Malin, som själv är uppvuxen i Eskilstuna, fortsätter:

“Vi har redan många anmälda till utbildningen men eftersom ett av huvudsyftena till hela projektet är att skapa samarbeten och en gemensam kunskapsgrund hoppas vi förstås på att fler vågar anta utmaningen.”

Under det kommande året kommer Make Equal Music att anordna utbildningar, samverkansträffar och handleda deltagarna i deras arbete. Frida Herchenröther ser fram emot projektet:

Eskilstuna har som mål att vara en av de mest jämställda kommunerna i Sverige. Därför är jag så enormt glad över att Eskilstuna fått möjligheten att ta del av projektet Make Equal Music, som stöttar och utbildar i just de insatser jag efterfrågar.”

För mer info: Malin Helldorff, malin.helldorff@popkollo.se, 0709-90 64 61