Om

Projektet Make Equal Music drivs av Make Equal och Popkollo och finansieras av Allmänna arvsfonden. Med projektet har vi under tre år arbetet för att skapa en jämställd musikscen genom nya samarbeten och gemensamma utbildningsinsatser främst till aktörer som arbetar med musik och unga. När projektet nu tar slut i november 2017 fortsätter samarbetet i form av ett gemensamt utbildningskoncept!

Genom utbildningskonceptet vill vi:

  • Inspirera, och tydliggöra kraven på, dessa verksamheter att ta krafttag för ökad jämställdhet och inkludering internt.
  • Ge verksamheterna kunskap, metoder och verktyg för att nå en bredare målgrupp.
  • Ge verksamheterna kunskap, metoder och verktyg för att jobba jämställt och inkluderande med de barn och unga som finns där.
  • Skapa samarbeten mellan verksamheterna lokalt och regionalt för att de tillsammans ska kunna bli mer framgångsrika i sitt arbete med jämställdhet och inkludering

Musikbranschen är ojämställd. När Nöjesguiden våren 2013 släppte sin lista över de 100 mäktigaste personerna inom musikbranschen var 73 procent av dessa män. Av akterna på de 10 största festivalerna som initiativet Jämställd Festival granskade under sommaren 2017 var 69 procent mansdominerade. Och vänder vi blicken mot studieförbundens musikverksamheter, där många musiker i Sverige finner och utvecklar sin talang och sitt intresse, ser vi att 88 procent av deltagarna 2008 var killar/män. En siffra som tyvärr inte förändrats speciellt mycket sedan dess.

Det är mot bakgrund av denna ojämställdhet inom musikscenen som idén till Make Equal Music föddes. Det övergripande och långsiktiga syftet med projektet var att bidra till att göra musikscenen mer jämställd och inkluderande.